Składanie wniosków o płatność

Agencja Rynku Rolnego przypomina o możliwości składania wniosków o płatność za redukcję dostaw mleka

Ilustracja do artykułu logo_info_2013.jpg

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do 14 lutego 2017 można składać wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka za I okres ograniczenia – październik, listopad, grudzień 2016 r.
O przyznanie pomocy na redukcję dostaw mogli ubiegać się producenci, którzy w  lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z  wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczyli dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.
Wnioski można składać osobiście do 14 lutego br. do Oddziału Terenowego ARR właściwego dla miejsca zamieszkania producenta mleka lub przesłać pocztą. W  przypadku wysyłki listownej decyduje data wpłynięcia wniosku do OT ARR. Szczegóły na stronie internetowej  Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.

MP/11.01.2017

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony