Okazją do tego było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W spotkaniu wziął udział wicestarosta Stanisław Kęsik

Ilustracja do artykułu 100_4548.JPG

Dzień 1 grudnia 2018 roku był wyjątkowym dla społeczności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Przedstawiciel władz powiatu – wicestarosta Stanisław Kęsik, dyrektor Wiesława Pełka oraz słuchacze i nauczyciele posadzili dąb przy ulicy Augustiańskiej.

Drzewo zostało ufundowane przez Samorząd Słuchaczy CKU. Obok niego umieszczono tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie w życiu słuchaczy i pracowników szkoły.

„To drzewo jest wyrazem naszego patriotyzmu i jedności z tymi, którzy walczyli o wolną Polskę i przetrwa niejedno pokolenie” - powiedziała do zebranych dyrektor Wiesława Pełka.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony