Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z zagrożeniem epizootycznym występującym w północnej części województwa mazowieckiego, w dniu 15 kwietnia 2021r. pod przewodnictwem Joanny Potockiej-Rak Starosty Ciechanowskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

foto 15.04.2021.jpg

W trakcie spotkania Mariusz Dobosz Powiatowy  Lekarz Weterynarii i jego zastępca Katarzyna Ostrowska przedstawili aktualną sytuacja związana z zagrożeniem oraz prognozę rozwoju  sytuacji epizootycznej spowodowanej gwałtownym rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu ciechanowskiego.
Wśród omawianych tematów znalazła się kwestia przygotowania samorządów gminnych i służb powiatowych, do potencjalnej sytuacji kryzysowej, w celu przejęcia nad nią kontroli w drodze zaplanowanych działań.
Na terenie powiatu ciechanowskiego obecnie w komercyjnych fermach hodowla obejmuje 5 532 000 szt. drobiu.
W najbliższym czasie część gmin powiatu ciechanowskiego zostanie objęta strefą zapowietrzenia i zagrożenia, co będzie skutkowało ograniczeniami w transporcie drobiu, paszy i obornika.
W spotkaniu udział wzięli Joanna Potocka-Rak Szef PZZK Starosta Ciechanowski, Stanisława Kęsik Z-Ca Szefa PZZK Wicestarosta Ciechanowski, Mariusz Dobosz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie
Katarzyna Ostrowska Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie, Małgorzata Bola Kierownik Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Rafał Panfil Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Grzegorz Grabowski    Kierownik Wydziału Profilaktyki Społecznej I Edukacji Zdrowotnej Tomasz Gajewski Komendant PSP w Ciechanowie, Zbigniew Andres Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie
Łukasz Kapczyński Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów, Artur Frączkowski Zastępca Wójta Gminy Ciechanów, Adam Budek Wójt Gminy Gołymin Ośrodek, Marek Piotrowicz    Wójt Gminy Grudusk, Jarosław Muchowski Wójt Gminy Sońsk, Małgorzata Betlińska Przedstawiciel Wójta Gminy Regimin, Agnieszka Płochocka Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ciechanów, Zbigniew Borowski    Przedstawiciel Wójta Gminy Opinogóra Górna i Piotr Szczeciński Przedstawiciel Wójta Gminy Ojrzeń.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony