Przy kawie i herbacie rozmawiali o bieżącej pracy jednostek powiatowych

Okazją do tego był obchodzony w listopadzie Dzień Pracownika Socjalnego

Ilustracja do artykułu DSC01587.JPG

W spotkaniu uczestniczyli: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, Anna Karaś - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ewa Sarnowska - kierownik Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie, Dariusz Marchlewski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, Jolanta Przybyłowska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej i Beata Tyszkiewicz - dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.). Nowa ustawa z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie (Art. 121.4.)

Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

W innych krajach obchodzony jest Dzień Pracy Socjalnej.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony