Spotkanie w Galerii Biegasa

W Galerii im. Bolesława Biegasa działającej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące aktualnych problemów w ramach prowadzonej działalności

Ilustracja do artykułu _strona_2.jpg

 W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Ciechanowski - Stanisław Kęsik, który poinformował m.in. o  źródłach  finansowania w ramach  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019. Kolejny otwarty konkurs ogłoszony zostanie w 2020 roku.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony