Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu DSC02027_2.jpg

24 stycznia 2019r. o godz. 11 w sali konferencyjnej nr 15 w  Starostwie Powiatowym ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli  stowarzyszeń,  fundacji  i  innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego.
Licznie przybyłych gości przywitała  Joanna Potocka-Rak  - Starosta Ciechanowski.
Na spotkanie,  w którym uczestniczyło blisko pięćdziesięciu  przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego powiatu ciechanowskiego przybyła  Elżbieta Szymanik - zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

W trakcie zebrania  zaproszeni goście przybliżyli informacje o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych dla Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku finansowych z funduszy europejskich oraz  PFRON-u i budżetu Województwa Mazowieckiego:

- Artur Grudek – starszy specjalista Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Ciechanowie, przedstawił informację nt. pozyskiwania  środków unijnych dla organizacji,
- Artur Pozorek - p.o.  Dyrektora  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – omówił możliwości pozyskiwania funduszy PFRON–u  i budżetu Województwa Mazowieckiego,
- Jacek Zalewski  - Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” – na przykładzie własnego Stowarzyszenia zachęcał  wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnej działalności na rzecz osób potrzebujących,
- Dorota Jezierska – Prezes Banku Żywności w Ciechanowie zaprosiła wszystkich uczestników do udziału w projekcie – podnieś swoje kwalifikacje i znajdź z nami pracę. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych i zamieszkałych na terenie  między innymi powiatu ciechanowskiego.

   Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczyła reprezentacja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ciechanowie z przewodniczącą Hanną Murawską i wiceprzewodniczącą  Jadwigą Paprocką jednocześnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W-ce Starosta Stanisław Kęsik podkreślił, że dobra wola i chęci w działaniach mogą przynieść pozytywne efekty.

Spotkanie zakończyła  Jolanta Przybyłowska -  Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych, która  podziękowała wszystkim organizacjom za dotychczasową współpracę i zachęcała do aktywnego działania.

Po spotkaniu można było indywidualnie omówić problemy związane z pisaniem projektów konkursowych, wymienić się numerami  telefonów.
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu ciechanowskiego do składania wniosków, aby pozyskać fundusze zewnętrzne. Zapraszamy na strony internetowe MCPS, MJWPU, aby na bieżąco analizować wszystkie oferty konkursowe.

Na podstawie informacji:
Pełnomocnika do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony