Jest to związane z decyzją spółki PKS Ciechanów o jej likwidacji

W roboczej naradzie wzięli udział starostwie: ciechanowski - Sławomir Morawski, płoński - Andrzej Stolpa i pułtuski - Jan Zalewski.

Ilustracja do artykułu 1.jpg

 

Foto: Spotkanie starostów w Ciechanowie

 

Dzisiaj, 12 marca br. w Starostwie Powiatowym Ciechanowie, na pierwszym roboczym spotkaniu rozmawiali starostowie z powiatów zapoznali się z sytuacją prawną w związku z decyzją spółki PKS Ciechanów o jej likwidacji.

Starostowie zgodnie przyznali, iż chcą zapewnić jak największej ilości mieszkańców swoich powiatów dojazd do miast, w tym do szkół, w sytuacji zaprzestania w czerwcu br. działalności spółki PKS.

Szefowie powiatów w najbliższych dniach wyjdą z propozycja do prywatnych przewoźników, aby ci określili się czy są zainteresowani współpracą z samorządami w kwestii organizacji przejazdów dla mieszkańców. Musimy zatem poczekać na ich odpowiedź.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o transporcie publicznym, transport na swoich terenach mają zapewnić gminy, powiaty i samorząd wojewódzki. Do najbliższych rozmów zostanie zaproszony więc przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego.

O wszelkich ustaleniach dotyczących zapewnienia transportu publicznego w związki z likwidacją spółki PKS będziemy mieszkańców  informować na bieżąco.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony