Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wsparło organizacje pozarządowe.

Podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności oraz ochrony i promocji zdrowia.

Ilustracja do artykułu dotacje 2020.jpg

Łączna kwota przyznanych dotacji to 272 391 zł, w tym:

 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 94 907,00

 

Fundacja Apetyt na Kulturę – 24 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Ojrzenianki – 10 640 zł

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych – 3 350 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach – 1 587 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie – 26 700 zł

Stowarzyszenie PSYCHOART – 14 630 zł

Stowarzyszenie WRZUĆ NA LUZ – 5 000 zł

Stowarzyszenie WRZUĆ NA LUZ – 9 000 zł

 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 152 484,00 zł

 

Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 5 000 zł

Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 50 000 zł

Ciechanowski Klub Sportowy JURAND – 25 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe RUNNERS TEAM – 22 000 zł

Ciechanowski Klub Bokserski – 10 000 zł

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – 4 000 zł

Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł

Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 3 000 zł

Stowarzyszenie Seniorów w Gołotczyźnie – 3 484 zł

Stowarzyszenie ZaDyszka – 20 000 zł

 

- w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 10 000,00 zł

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku – 5 000 zł

Ciechanowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 5 000 zł

 

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 15 000,00 zł

 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – 15 000 zł

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony