Starostwo Powiatowe wsparło organizacje pozarządowe

W dniu 16 marca br. odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych a przedstawicielami Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku. Powiat Ciechanowski reprezentował Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Marek Marcinkowski Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu oraz Monika Gwoździk Sekretarz Powiatu.

SG_05809.JPG

Jak co roku organizacje pozarządowe wykazały się niezwykłą kreatywnością oraz dużym zaangażowaniem. Do realizacji zadań publicznych zostały wybrane 54 oferty.

 

Łączna kwota przyznanych dotacji to 367 047, 60 zł  w tym:

- zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 57 847,60 zł

 • Stowarzyszenie muzyczne VICTORIA w Ciechanowie

Nazwa zadania: Koncert z okazji Święta Niepodległości

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Nazwa zadania: Wydanie książki autorstwa Pana Mittera zatytułowanej "Historie
w zdjęciach zapisane. Przedwojenni Policjanci Północnego Mazowsza

Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł

 • Związek Literatów na Mazowszu

Nazwa zadania: Obchody jubileuszu 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu
w 2023 roku

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie

Nazwa zadania: XVIII Mazowieckie Majowe Muzykowanie

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 • Fundacja Tak dla Rodziny

Nazwa zadania: „Gloria Victis w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Kwota dofinansowania: 12 640,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach

Nazwa zdania: KGW aktywnie razem z dziećmi

Kwota dofinansowania: 3 200,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie

Nazwa zadania: Wszystko dla Pań

Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł

 • Stowarzyszenie „IRTE ALTE” w Gąsocinie

Nazwa zadania: Integracja poprzez kulturę

Kwota dofinansowania: 2 787,60 zł

 • Stowarzyszenie Klub Korona

Nazwa zadania: Patriotyczny rajd rowerowy z Ciechanowa do Sarnowej Góry, pt. "Bitwa pod Sarnowa Górą” i powrót.

Kwota dofinansowania: 3 720,00 zł

 

- zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 200 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych; w kolarstwie i piłce ręcznej.

Kwota dofinansowania: 27 000,00 zł

 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „ Mazovia”

Nazwa zadania: Organizacja szkolenia w podnoszeniu ciężarów promującego sport oraz powiat ciechanowski.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Sportowe Runners Team

Nazwa zadania: IV Powiatowy Duathlon Opinogóra 2023

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Biegowo- Ekologiczne „ASFALTLOVE DZIKI”

Nazwa zadania: III Wyzwanie rowerowe ROWE(R)LOVE

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Ciechanowski Klub Bokserski

Nazwa zadania: II Ciechanowski Turniej Bokserski

Kwota dofinansowania: 11 000,00 zł

 • Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Ciechanów”

Nazwa zadania: Profesjonalne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania: 11 000,00 zł

 • Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska

Nazwa zadania: Organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach "IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ"

Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł

 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki

Nazwa zadania: Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

 • Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów

Nazwa zadania: Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 3. organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego.

Kwota dofinansowania: 8 500,00 zł

 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów

Nazwa zadania: Piłka Nożna jako forma aktywności ruchowej

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 • Miejski Klub Sportowy Ciechanów

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

 • Ciechanowski Związek Brydża Sportowego

Nazwa zadania: Organizacja ogólnopolskiego otwartego turnieju brydża sportowego o Puchar Starosty Ciechanowskiego

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA Regimin

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych w 2023 roku

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

 • Ciechanowski Klub Sportów Walki „Szwejkowski & Reduch”

Nazwa zadania: Aktywni ruchowo - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Klub Pływacki Ciechanów

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe, prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

 • Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka”

Nazwa zadania: Organizacja szkolenia sportowego w pływaniu.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy „AS” Glinojeck

Nazwa zadania: Organizacja szkolenia grupy zawodników reprezentujących Klub w Lidze Młodzików prowadzonej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PROMYK”

Nazwa zadania: I Powiatowa Liga Strzelecka

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie

Nazwa zadania: Zawody Strzeleckie Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym Powiat Ciechanowski.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy „K.O.WADŁO

Nazwa zadania: Zadania priorytetowe w obszarze wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej: 2. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Miejski Klub Sportowy „KRYSZTAŁ”  w Glinojecku

Nazwa zadania: Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zeńboku

Nazwa zadania: Organizacja zawodów sportowych w Zeńboku o zasięgu lokalnym i regionalnym służącym promocji Powiatu Ciechanowskiego -Turniej Lokalnej Społeczności edycja II

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Klub Sportowy „GRYF” Kownaty Żędowe”

Nazwa zadania: Turniej piłki nożnej.

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER

Nazwa zadania: I. Zadanie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie II pkt 2: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidulanych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Gminny Klub Sportowy ‘OPIA” Opinogóra

Nazwa zadania: I turniej o Puchar Starosty Ciechanowskiego

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Kolarski Klub Sportowy –

Nazwa zadania: Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

- zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 54 000,00 zł

 • Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA

Nazwa zadania: Punkt informacyjno- konsultacyjny METANOIA Filia Ciechanów

Kwota dofinansowania: 33 600,00 zł

 • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie

Nazwa zadania: Nie bądź bierny - naucz się pomagać!

Kwota dofinansowania: 13 964,00 zł

 • Stowarzyszenie Klub Korona

Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia. "Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem" – Hipokrates

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Irtealte

Nazwa zadania: Aktywna Kobieta

Kwota dofinansowania: 1 436,00 zł

 

- zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 20 000,00 zł

 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji i Wspierająca Nowoczesne Technologie Robo Coding

Nazwa zadania: Kreatywnie Robotyczni – wsparcie młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego w nauce robotyki i programowania.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

 

- zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 30 000,00 zł

 • Ciechanowskie  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ciechanowie

Nazwa zadania: Upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego zachowania nad wodą i ratownictwa wodnego.

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lekowie 

Nazwa zadania: Zakup na wyposażenie opryskiwacza STIHL SR 450

Kwota dofinansowania: 2 100,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jarlutach Dużych

Nazwa zadania: Przygotowanie jednostki OSP Jarluty Duże do działań ratowniczo-gaśniczych

Kwota dofinansowania: 2 200,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewie

Nazwa zadania: Zakup podkrzesywarki spalinowej na potrzeby OSP w Kraszewie.

Kwota dofinansowania: 1 800,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gostkowie

Nazwa zadania: Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka – ratownika.

Kwota dofinansowania: 2 300,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie

Nazwa zadania: Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie w środki ochrony indywidualnej i sprzęt ratowniczy.

Kwota dofinansowania: 2 100,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie

Nazwa zadania: Zakup ubrania specjalnego.

Kwota dofinansowania: 1 200,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Młocku

Nazwa zadania: Doposażenie torby medycznej PSP R1

Kwota dofinansowania: 700,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniu

Nazwa zadania: Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Ojrzeń poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezbędnego do podejmowania działań ratowniczych w postaci podkrzesywarki.

Kwota dofinansowania: 1 800,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzanowie

Nazwa zadania: Ratownictwo i ochrona ludności.

Kwota dofinansowania: 1 600,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szulmierzu

Nazwa zadania: Zakup namiotu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sońsku

Nazwa zadania: Ratownictwo i ochrona ludności - zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaka.

Kwota dofinansowania: 4 200,00 zł

 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 5 200, 00 zł

 • Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie

Nazwa zadania: Integracja - łącznikiem ze światem pełno i niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 3 900,00 zł

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ciechanów

Nazwa zadania: Konferencja pt: "Oblicza SM, czyli jak żyć ze stwardnieniem rozsianym?’’

Kwota dofinansowania: 1 300,00 zł

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Link poniżej:

https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/galeria/wsparcie-organizacji-pozarzadowych-16032023-r.html

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony