Miejscem akcji była tłocznia gazu w Lekowie

Były to ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „TŁOCZNIA 2017” zaplanowane i zrealizowane przy współpracy z innymi służbami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

Ilustracja do artykułu tl3.JPG

W piątek 22 września br., na terenie tłoczni w Lekowie przeprowadzono zadanie, które było przede wszystkim sprawdzeniem umiejętności kierowania siłami i środkami oraz podejmowania trafnych decyzji w czasie działań przez przełożonych różnych szczebli. Ponadto ćwiczenia usprawniały też współdziałanie wszystkich służb ratowniczych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Trzy osoby wtargnęły na teren zakładu, staranowali samochodem szlaban następnie oddali kilka strzałów z broni. - taką informację otrzymał dyżurny ciechanowskiej policji od dyspozytora Tłoczni Gazu w Lekowie. To początek scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych na terenie powiatu ciechanowskiego.

Po zawiadomieniu o zdarzeniu zaangażowane zostały siły i środki m.in. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego oraz pracownicy Tłoczni Gazu „GRA”.

Ćwiczenia podzielone były na trzy części, po wtargnięciu mężczyzn na teren zakładu, została zarządzona ewakuacja, policjanci, którzy przybyli na miejsce wyposażeni w długą broń, ustalili, że w samochodzie, którym przyjechali napastnicy znajduje się ładunek wybuchowy. Po próbie negocjacji, mężczyźni nie podporządkowują się wydawanym poleceniom i uciekają z samochodu. W tym czasie następuje wymiana ognia. Jeden z napastników zostaje postrzelony. Dwóch napastników przedostaje się do chłodnicy wentylatorowej i turbokompresora. Gdy pogotowie udziela pomocy medycznej postrzelonemu, w tym czasie wybucha ładunek podłożony w pojeździe a swoje umiejętności w gaszeniu pojazdu sprawdza Grupa Reagowania Awaryjnego.

Drugi epizod rozpoczyna policyjny negocjator, który rozmawia z jednym z napastników, który dostał się na dach chłodnicy wentylatorowej, w tym czasie drugi z napastników wzniecił pożar w budynku obok – to trzecia część ćwiczeń. Działania policji i straży pożarnej prowadzone są jednocześnie. Funkcjonariusze Straży Pożarnej prowadzą akcję rotowniczo-gaśniczą, w pomieszczeniu, gdzie był pożar, leżał nieprzytomny mężczyzn, jeden z napastników. W tym czasie policyjny negocjator zdołał nakłonić drugiego do poddania się. Następuje jego ewakuacja z podestu chłodnicy. Mężczyźni otrzymują pierwszą pomoc do czasu przybycia karetki pogotowia. Sytuacja jest opanowana.

Po zakończeniu ćwiczeń, przedstawiciele kierownictwa wszystkich zaangażowanych służb dokonali podsumowania oraz omówienia wyników przeprowadzonych czynności. Tego typu działania są doskonałą okazją do wypracowywania metod i form współpracy oraz współdziałania służb w realnych warunkach zagrożenia.

Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony