Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zyskają nowe specjalistyczne ubrania typu NOMEX

Powiat Ciechanowski otrzymał dotację na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie”.

Ilustracja do artykułu logo(2).jpg

Łączna wartość zadania wyniesie 34 200,00 zł. Prawie 88 % tej kwoty (czyli 30 000,00 zł) pokryje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaplanowano zakup 9 kompletów specjalnych ubrań strażackich. Ma to pomóc w stworzeniu jak najlepszych warunków do prowadzenia akcji ratowniczych. Zakupione uposażenie zwiększy bezpieczeństwo strażaków w czasie akcji ratowniczych na terenie powiatu. Realizacja projektu umożliwi usprawnienie działań ratowniczych oraz szybką likwidację skutków. Działania te przyniosą szereg korzyści związanych z ochroną bogatych walorów środowiskowych oraz wymierne korzyści społeczne wynikające z ograniczania strat materialnych, szybszego udrożnienia ciągów komunikacyjnych oraz podniesienia skuteczności, a co za tym idzie – poziomu bezpieczeństwa publicznego.

„Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Ciechanowie” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony