Logo Komunikacja Bez Barier

Stypendia Starosty Ciechanowskiego

5 października 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym.

miniaturka na www.jpg

fot. Adam Mosakowski

 

Stypendia zostały przyznane uczniom za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, tj. najlepszym maturzystom oraz laureatom i finalistom olimpiady. Gratulacje i serdeczne słowa podziękowania skierowano do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Najlepsi maturzyści 2021 roku to:

 1. Anna Błaszczak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – wychowawca mgr Stanisław Szulc;
 2. Magda Zbrzeska – uczennica Technikum Nr 1 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 1 gen. Józefa Bema w Ciechanowie – wychowawca mgr Anna Surażyńska;
 3. Małgorzata Młodzianowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego Adama Mickiewicza w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie – wychowawca mgr Rafał Zadrożny;
 4. Małgorzata Rogowska – uczennica Technikum Nr 2 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2   Adama Mickiewicza w Ciechanowie – wychowawca mgr Mariola Roman;
 5. Justyna Perkowska – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie – wychowawca – wychowawca mgr Anna Płocharska;
 6. Karol Adam Szymczak – uczeń Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie – wychowawca  mgr Małgorzata Malinowska;
 7. Kacper Konwerski – uczeń Technikum Nr 4 w Ciechanowie w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie – wychowawca mgr Izabella Bakierzyńska.

 

Laureaci i finaliści olimpiad:

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 1. Stanisław August Kowalski – laureat XLVII Olimpiady Historycznej - opiekun mgr Violetta Kamińska i mgr Robert Widacki;
 2. Tomasz Leszczyński – finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej – opiekun mgr Agnieszka Boniakowska;
 3. Kacper Leszczyński – finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej – opiekun mgr Agnieszka Boniakowska;
 4. Weronika Wysmyk – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – opiekun mgr Agnieszka Boniakowska;
 5. Julia Niepytalska – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – opiekun mgr Agnieszka Boniakowska.

 

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

 1. Bartosz Konarzewski – finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości- opiekun mgr Przemysław Grochowski;
 2. Zuzanna Klimkiewicz – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży-opiekun mgr Agnieszka Wichowska;
 3. Wiktoria Ostrowska - finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – opiekun mgr Agnieszka Wichowska;
 4. Natalia Żebrowska - finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – opiekun mgr Agnieszka Wichowska.

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

 1. Paulina Karolak – laureatka XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej – opiekun mgr Joanna Szerszeń.

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony