Stypendia z Funduszu "Sztuka Młodych" przyznane

Pieniądze na stypendia pochodzą z kwesty odbywającej się podczas Koncertu Noworocznego Gala

Ilustracja do artykułu gala18.jpg

Komisja Funduszu "Sztuka Młodych" (dr Teresa Kaczorowska - dyrektor PCKiSz, Monika Dzidko - główna księgowa PCKiSz i Małgorzata Milewska - kierownik Działu Kultury i Sztuki PCKiSz), powoływana przez dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie obradowała 16 marca br. i przyznała jednorazowe stypendia utalentowanej młodzieży z powiatu ciechanowskiego.

Stypendia otrzymają:


1. TEATR DZIECIĘCY "KLAPSIK" - 1.500 zł (kostiumy i scenografia do spektaklu "Żyć po ludzku"),

2. ALICJA KŁOSIŃSKA - 400 zł (warsztaty wokalne),

3. NATALIA BORKOWSKA - 400 zł (warsztaty aktorskie),

4. BARTOSZ CZARNOMSKI - 400 zł (warsztaty teatralne),

5. MAJA FIJAŁKOWSKA - 400 zł (warsztaty wokalne),

6. ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO "FUNNY" - 1.000 zł (Jubileusz 25-lecia Zespołu),

7. LUDOWY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY "CIECHANÓW" -1.500 zł (zakup obuwia scenicznego),

8. ALICJA MARIA SZEMPLIŃSKA - 400 zł (warsztaty wokalne),

9. ALICJA STYPIK - 400 zł (warsztaty wokalne),

10. ANIELA STYPIK - 240 zł (zakup chusty akrobatycznej),

11. GABRIEL STASZEWSKI - 500 zł (warsztaty akordeonowe),

12. TEATR "ROZMYTY KONTRAST" - 1.500 zł (zakup kostiumów i rekwizytów),

13. ZOFIA DMOCHOWSKA - 500 zł (warsztaty muzyczne),

14. ŁUCJA KOCHMAŃSKA - 500 zł (warsztaty muzyczne),

15. SZYMON POGORZELSKI - 400 zł (warsztaty wokalne),

16. STOWARZYSZENIE "AKADEMIA KULTURY" - 2.500 zł (spektakl "Powrót do domu").

Ogółem przyznano 5 stypendiów zespołowych i 11 stypendiów indywidualnych na kwotę 12.540 zł.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony