To jubileuszowa X edycja spotkań

Impreza skierowana do młodzieży szkolnej i osób poszukujących pracy odbyła się 19 kwietnia br. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 60 C

Ilustracja do artykułu pup24.JPG


Podczas Targów zaprezentowało się ponad 80 wystawców, w tym: szkoły policealne, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie i szkoły wyższe, jednostki szkoleniowe, pracodawcy i instytucje oraz urzędy.

Impreza jak co roku cieszyła się dużą popularnością wśród młodych ludzi. W ciągu czterech godzin Targów, halę sportową przy ul. 17 Stycznia odwiedziło ponad trzy tysiące osób. Byli to głównie uczniowie, którzy muszą wybrać szkołę ponadgimnazjalna lub uczelnię wyższą, ale również osoby bezrobotne z rejonu, które miały możliwość rozmowy z pośrednikiem pracy i zapoznania się z ofertami pracy. Imprezą towarzyszącą tegorocznej prezentacji edukacyjnej były warsztaty dla młodzieży.

Wszystkich obecnych powitała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Latko. Następnie, jubileuszową edycję targów otworzył starosta ciechanowski Sławomir Morawski. Dobrych, owocnych spotkań życzyli wszystkim także zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksander Kornatowski.

Wśród gości, którzy odwiedzili ekspozycję byli: prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, powiatowych urzędów pracy z sąsiednich powiatów, Mazowieckiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji zajmujących się poradnictwem oraz szkoleniami, instytucji powiatowych i szkół z całego powiatu ciechanowskiego.

Tegorocznej prezentacji towarzyszyły: warsztaty dla młodzieży, pokazy umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych, prezentacje osiągnięć szkół i uczelni, prezentacje efektów projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, emisje komunikatów reklamowych wystawców.

Zwiedzanie stoisk, zapoznawanie się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych, uczelni, instytucji rynku pracy i pracodawców trwało do godz. 14.00

Organizatorami Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie i  Powiatowy Urząd Pracy

Jednocześnie w Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego 7 odbywała się konferencja pod hasłem: Kształcenie zawodowe wobec wyzwań rynku pracy, w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Beneficjentem zadania jest Powiat Ciechanowski, a partnerem Wojewódzki Urząd Pracy – Filia w Ciechanowie. Realizatorem zaś Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie.
Podczas konferencji wykład pt: Kształcenie dualne - szanse i bariery wygłosił Jakub Gwoździk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Ciechanowie. Zaprezentowane zostały też kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego. Jednym z głównych punktów konferencji była debata panelowa z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie, uczelni, dyrektorów szkół zawodowych i kierowników kształcenia praktycznego.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony