Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - bezpłatne webinarium

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku zaprasza na bezpłatne webinarium w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

309153995_5829991047024401_8969515970257512017_n.png

Zapraszamy na bezpłatne webinarium  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który w tym roku przypada 14-18 listopada. 


Termin webinarium: 15 listopada 2022 r. godz. 10.00 – 12.00


Podczas spotkania poruszone będą tematy takie jak:

1. Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą:
•    ulga na start, 
•    preferencyjne składki, 
•    działalność nieewidencjonowana, 
•    mały ZUS+,

2. Funkcjonalności platformy PUE ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - obowiązek posiadania profilu PUE ZUS od 1.01.2023 r. 
•    PUE ZUS i ePUAP definicje, różnice
•    Jak założyć konto na PUE ZUS
•    Korespondencja z ZUS
•    Panel Płatnika
•    Tworzenie potwierdzeń danych – samoobsługa
•    Nieobecność ubezpieczonego – zaświadczenia e-ZLA
•    Aplikacja ePłatnik
•    Formy kontaktu z ZUS

Spotkanie online odbędzie się poprzez platformę Cisco Webex Meeting. Rejestracja odbywa się poprzez adres mail: aneta.kokosza@zus.pl  do 14 listopada 2022 r. do godz. 15.00.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłania przed rozpoczęciem szkolenia na adres wskazany w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o celach przetwarzania, podstawach prawnych, okresie przechowywania, odbiorcach danych, prawach związanych z przetwarzaniem znajdują się w Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/asset_publisher/Eg6NYWi0Wvud/content/id/10084046Serdecznie zapraszamy 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony