„Sztuka Młodych” - stypendia oficjalnie wręczone

W dniu 29 kwietnia 2024 r. w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie odbyło się uroczyste rozdanie stypendiów „Sztuka Młodych”. Przyznane utalentowanej młodzieży jednorazowych stypendiów, w ramach Funduszu Sztuka Młodych nastąpiło na podstawie złożonych przez nich wniosków.

438077906_991298099477635_8920499164651608531_n.jpg

Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego.

Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego „Gala”

Rozdysponowane środki to kwota 63.900 zł, które zostały zgromadzone podczas zbiórki oraz aukcji dzieł w trakcie tegorocznego Koncertu GALA 2024.

Starosta Ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Wicestarosta Marek Marcinkowski, oraz Dyrektor PCKiSZ Anna Smolińska osobiście przekazali je uzdolnionej młodzieży oraz grupom artystycznym. Podczas wydarzenia zaśpiewali: Kaja Grzelak, Małgosia Pilzak, Antonina Falkowska, Alicja Kaszubowska.

Tegoroczni beneficjenci Funduszu Sztuka Młodych:

 1. Amelia Włosińska 1500 zł
 2. Teatr Klaps 3000 zł
 3. Teatr Klapsik 3000 zł
 4. Aniela Stypik 2000 zł
 5. Formacja Artystyczna Freakshow 3500 zł
 6. Zespół Kucanki 2500 zł
 7. Małgorzata Kuc 1500 zł
 8. Kaja Grzelak 2500 zł
 9. Zespół Kop 2500 zł
 10. Maria Gorgolewska 1500 zł
 11. Norbert Pepłowski 800 zł
 12. Zofia Jackowska 1800 zł
 13. Maria Jackowska 1800 zł
 14. Natasza Pepłowska 1500 zł
 15. Zofia Jankowska 1500 zł
 16. Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” 1500 zł
 17. Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” 3500 zł
 18. Alicja Kaszubowska 2500 zł
 19. Zofia Śmigowska 1500 zł
 20. Małgorzata Pilzak 2500 zł
 21. Gabriela Kiełbasa 1500 zł
 22. Dawid Jezierski 1500 zł
 23. Antonina Falkowska 2500 zł
 24. Mateusz Sadowski 1500 zł
 25. Zofia Konwerska 1500 zł
 26. Zespół Taneczny Noise 3500 zł
 27. Marta Skibińska 1.500 zł
 28. Teatr „Rozmyty Kontrast” 3500 zł
 29. Alicja Pabich 1500 zł

Stypendia dodatkowe zostały przyznane:

 1. Formacji Artystycznej Freakshow 500 zł
 2. Kai Grzelak 500 zł
 3. Alicji Kaszubowskiej 500 zł
 4. Małgorzacie Pilzak 500 zł
 5. Antoninie Falkowskiej 500 zł
 6. Zespołowi Tanecznemu Noise 500 zł

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!!!

Protokół z posiedzenia Komisji Funduszu "Sztuka Młodych" z dnia 18.04.2024 r.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony