Tegoroczne stypendia „Sztuka Młodych” rozdane!

W dniu 8 maja br. w kawiarni artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów artystycznych w ramach funduszu „Sztuka Młodych”.

SG_07160.JPG

Fundusz „Sztuka Młodych” został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych, realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego. Jest to doskonała okazja do pokrycia w części lub w całości zajęć warsztatowych, zakupu instrumentu lub jego remontu, zakupu wydawnictw fachowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, scenografii, wyposażenia pracowni itd. Fundusz jest tworzony ze środków finansowych pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego "Gala".

Do tegorocznej edycji wpłynęło 45 wniosków. Wnioski sześciorga osób odrzucono, ze względów na brak spełnienia wymogów regulaminu.

Komisja w składzie: Andrzej Jan Kaluszkiewicz, Elżbieta Kuminiarczyk, Adam Krzemiński, Małgorzata Milewska przyznała jednorazowo stypendia dla 33 wnioskodawców:

  1. Weronika Maluchnik, Kamil Humięcki, Gabriela Zembrzuska, Daria Żochowska, Małgorzata Tenderneda, Hubert Podlasik, Franciszek Kołakowski, Julia Goździewska, Weronika Goździewska,Daria Piotrowska- kwota w wysokości 500,00 zł/ os.;
  2. Aniela Stypik, Zofia Konwerska, Natasza Pepłowska, Zofia Jackowska, Maria Jackowska, Antonina Falkowska, Dawid Jezierski, Alicja Kaszubowska, Marceli Grzegorzewski, Alicja Pabich, Barbara Kolak- kwota w wysokości 1 100,00 zł/os.;
  3. Małgorzata Pilzak, Kaja Grzelak, Jakub Jeskie- kwota w wysokości 1 500,00 zł/os.;
  4. Teatr „Rozmyty Kontrast”, Formacja Artystyczna „Freak Show”, Zespół Kucanki, Teatr „Klaps”, Teatr „Klapsik”, Zespół KOP, Zespół Quintet, Zespół Zgrany oraz Skrzaty Dominika- kwota w wysokości 2 000,00 zł/grupa;
  5. Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”- kwota w wysokości 3 000,00 zł.

Łączna wartość przyznanych stypendiów w tegorocznej edycji konkursu wyniosła 40 600,00 zł .

Serdecznie gratulujemy stypendystom  i życzymy wielu dalszych artystycznych satysfakcji w  rozwijaniu swoich umiejętności.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony