Ubezpieczenie pomocnika rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o zasadach podlegania przez pomocników rolnika ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

Ilustracja do artykułu logo_info_2013.jpg

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnik  ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia w KRUS.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
•    prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
•    dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.


Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w załączonej informacji oraz na stronie internetowej KRUS.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony