Uchwała Nr 155/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

logo 1.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony