Uchwała Nr 178/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie:wyboru ofert dotyczących realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

logo 1.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony