Uchwała Zarządu Powiatu Ciechanowskiego nr 144/2020

Uchwała zarządu Powiatu Ciechanowskiego nr 144/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) na rok 2021.

Ilustracja do artykułu logo 1.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony