Udogodnienie dla mieszkańców powiatu

Od 1 kwietnia 2019 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 oraz w budynku Powiatowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego przy ul. Wyzwolenia 10 A można dokonywać opłat i należności powiatu kartą płatniczą, telefonem bądź przy wykorzystaniu aplikacji BLIK

Ilustracja do artykułu IMG_0517.JPG

Od 1 kwietnia 2019 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 oraz w budynku Powiatowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego przy ul. Wyzwolenia 10 A można dokonywać  opłat i należności powiatu  kartą płatniczą, telefonem  bądź przy wykorzystaniu aplikacji BLIK.
System zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Ciechanowskiego kartą płatniczą lub płatnością mobilną przy użyciu telefonu,  na których to instrumentach  przechowywany jest pieniądz elektroniczny, uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań, takich jak zapłata gotówką  w kasie urzędu oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.
Jest to długo oczekiwane udogodnienie dla klientów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
Zapraszamy do  korzystania z tej formy płatności.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony