Inwestycja objęła odcinek o długości 0,67 km

Fragment drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej przebudowany został w 2018 roku

Ilustracja do artykułu skrot.jpg

W krótkim spotkaniu, które odbyło się dzisiaj (11.10.2018 r) w południe, na otwartej właśnie drodze wzięli udział samorządowcy, dzięki współpracy których zadanie zostało wykonane – starosta Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, zastępca prezydenta miasta Joanna Potocka-Rak oraz kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski.

Obecna była też zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elżbieta Szymanik oraz radni samorządów i lokalne media. Na otwarcie przyszła także grupa mieszkańców tej ulicy.

Zarówno starosta S. Morawski, jak i prezydent K. Kosiński podkreślili w swoich wystąpieniach dobrą współpracę powiatu i miasta przy realizacji wspólnych inwestycji drogowych oraz wagę tej drogi powiatowej – a ulicy miejskiej w komunikacji w rejonie miasta.

Kierownik PZD J. Borkowski mówił natomiast o parametrach technicznych drogi i odpowiadał na pytania mieszkańców.


- Wartość inwestycji - 3 477 577 zł:

- wsparcie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 - 1 597 658 zł.,
- udział powiatu ciechanowskiego - 1 081 090 zł.
- wsparcie z budżetu samorządu miasta Ciechanów - 798 829 zł.

- Zakres prac:

- poszerzenie jezdni do 6 m,
- budowa 708 metrów chodnika,
- budowa 652 metrów dwukierunkowej ścieżki rowerowej,
- odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową o długości 655 m,
- renowacja rowów,
- budowa oświetlenia ulicy,
- przebudowa zjazdów na posesje.

Inwestor – Powiat Ciechanowski; Nadzór inwestycji – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie; Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., z siedzibą w Mławie.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony