Umowa na transport publiczny w powiecie ciechanowskim podpisana!

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podpisał dzisiaj (19 czerwca br.) umowę z firmą „Sanimax – Transport S.C” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska z Warszawy, która zapewni od 1 lipca 2018 roku transport zbiorowy na terenie powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu pks7.jpg

Umowę ze strony samorządu podpisali: starosta ciechanowski Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski, a ze strony firmy jej współwłaścicielka Monika Sosnowska.

Umowa na przewóz osób dotyczy okresu od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 r.

Zapewniony zostanie dojazd na 9 trasach, więcej niż zakładaliśmy w zapytaniu ofertowym.

Zgodnie z umową, powiat ciechanowski nie dokłada do organizacji przejazdów żadnych środków. W kryterium oceny ofert firma uzyskała najwyższą ilość punktów - 100. Złożenie oferty na wszystkie trasy punktowane było 60 procentami, ilość autobusów – 20 proc., ilość kierowców 20 procentami.

Na zapytanie ofertowe ogłoszone przez powiat ciechanowski odpowiedziały 3 firmy: z Warszawy, Płońska i Raciąża. Najkorzystniejsze warunki przedstawiła firma „Sanimax – Transport S.C” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska z Warszawy.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony