Umowy o dofinansowanie podpisane

Dzisiaj (07.05.2019r.), o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyła się konferencja oraz uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez powiat ciechanowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ilustracja do artykułu IMG_1236.JPG

Ze strony powiatu umowę podpisali:  Starosta Ciechanowski - Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta - Stanisław Kęsik oraz Skarbnik Powiatu - Hanna Dworecka.  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Pani Elżbieta Szymanik – Zastępca  Dyrektora.  Odbyła się również konferencja prasowa  połączona z promocją nowego kierunku kształcenia - technik przemysłu mody z elementami kosmetologii,  który  został wprowadzony do oferty  kształcenia na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkól Nr 1.

Projekty realizowane będą w dwóch szkołach: Zespole Szkól Nr 1  im. Gen J. Bema oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

W Zespole Szkól Nr 1  będzie realizowany projekt pn.: "BEM" w Ciechanowie szkołą  przyszłości”. Jego realizacja rozpocznie się  od 1 września 2019 r.  a zakończy  31 sierpnia 2022 r. Wartość  ogólna  wynosi  1 949 662,80 zł, w tym dofinansowanie 1 743 897,80 zł, wkład z UE 1 559 730,24 zł. Wsparciem objętych zostanie  350 uczniów i 10 nauczycieli. W ramach projektu planuje się do realizacji szkolenia  dla nauczycieli, doposażenie pracowni (ok. 300 tys. zł), innowacyjne projekty edukacyjne, zajęcia dodatkowe oraz staże i  kursy specjalistyczne dla uczniów.  Nowy kierunek kształcenia: "technik przemysłu mody" z elementami kosmetologii (wizaż i stylizacja paznokci)  dla 15 uczniów realizowany będzie  we współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym zakład krawiecki. W ramach projektu będą sfinansowane: zajęcia praktyczne u pracodawcy (wynajem wyposażonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami MEN+biblioteka fachowa i konsultacja przedsiębiorcy), stworzenie w szkole pracowni modelowania  i projektowania odzieży,  kurs wizażu i kurs stylizacji paznokci, pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do wykorzystania przez uczniów, pozaszkolne kursy specjalistyczne, studia podyplomowe zawodowe dla jednego nauczyciela.      

Z kolei w Zespole Szkól Nr 2 realizowany będzie projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”. Wsparciem objętych zostanie  144 uczniów  i 7 nauczycieli. Celem głównym projektu będzie rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu, zdobycie doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji poprzez zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe dla nauczycieli, staże zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozpocznie się od 1 czerwca  br.  a zakończy 30  września 2021 r. Wartość  ogółem wynosi   999 815,10 zł, w tym dofinansowanie 899 833,02 zł, wkład z UE b 799 852,08 zł.

Łączna wartość projektów wynosi blisko 3 mln zł, dofinansowanie ogółem ponad 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie unijne  ok. 2,4 mln zł. Wsparciem zostanie objętych 494 uczniów  oraz 17 nauczycieli.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony