UNIEWAŻNIENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

W związku z utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 491), po przeanalizowaniu możliwości realizacji zadań publicznych objętych konkursem, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego postanowił unieważnić otwarte konkursy ofert:

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
  • na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2020, ogłoszony Uchwałą nr 15/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku.

  • na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020, pn. „Kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów”, ogłoszony Uchwałą nr 34/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2020 roku

Poniżej uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w tej sprawie:

- uchwała nr 61/2020

- uzasadnienie

- uchwała nr 62/2020

- uzasadnienie

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony