Logo Komunikacja Bez Barier

Unijne wsparcie dla szkół

Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-coV-2, w której znalazły się szkoły i uczniowie realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.jpg

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Wartość projektu wynosi: 55 624 305,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 37 999 840,00 zł.

W dniu 15.09.2021 r. został podpisany aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

W ramach powyższej umowy do I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie trafi pakiet sprzętu w postaci m.in. zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach Projektu.

fot. A. Mosakowski
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony