Uroczyste obchody odbyły się 29 listopada br. w ZST przy ul. Kopernika w Ciechanowie

Postać Stanisława Płoskiego uczniowie zaprezentowali w przedstawieniu jemu poświęconym

Ilustracja do artykułu zst2.jpg

Wszyscy uczniowie szkoły, dyrektor, grono pedagogiczne i zaproszeni goście uczestniczyli w akademii, która jak co roku stanowiła okazję do refleksji nad postacią samego patrona, jak również historią szkoły i jej osiągnięciami.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Sławomir Kubiński, który powitał przybyłych gości, a następnie w krótkim przemówieniu podsumował ostatnie osiągnięcia uczniów oraz przedsięwzięcia podjęte przez szkołę. W dalszej części spotkania głos zabrali: posłanka na Sejm RP Anna Cicholska i poseł na Sejm RP Robert Kołakowski. Reprezentanci rządu w swoich wystąpieniach podkreślili wagę rozwoju kształcenia zawodowego, a ZST ocenili jako szkołę wychodzącą naprzeciw nowym potrzebom rynku. Refleksję na temat kształcenia zawodowego kontynuował również Krzysztof Bieńkowski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wystąpieniach, goście zwrócili uwagę na praktyki zagraniczne, które wpisały się w tradycję ZST.

Za dotychczasową i dalszą współpracę dziękowała dyrektorowi Katarzyna Rybińska - przedstawicielka Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą.

Następnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły. Spektakl pt. „Budowle i księgi” przybliżył gościom rozwój architektury na świecie i w Polsce, a także ukazał jej literackie ujęcie w literaturze pięknej. W rolę wcielili się uczniowie: Piotr Lankiewicz, Michał Perkowski, Weronika Borek, Sandra Wiercińska, Aleksandra Leszczyńska, Adam Laskowski, Michał Kupniewski, Natalia Stasik, Oliwia Skrzynecka, Dominiki Mroczkowski, Marta Podlecka i Michał Walkowiak.

Było też otwarcie wystawy. Prace wystawione w galerii narysowali uczniowie klasy I i II technikum budownictwa. Duchową ucztę dopełniła piękna oprawa sceniczno-muzyczna, nad która czuwali: Marcin Liberadzki, Hubert Komorowski i Krzysztof Szefler.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony