Urodziny poety

Nestor poezji ludowej, społecznik, rolnik, patriota – Stefan Chojnowski ukończył 93 lata.

Ilustracja do artykułu 58708060_867338106940125_7798491193020514304_n-2.jpg

W dniu urodzin Starosta Ciechanowski - Joanna Potocka-Rak oraz Wicestarosta - Stanisław Kęsik, w imieniu mieszkańców Powiatu złożyli życzenia urodzinowe i serdeczne podziękowania.
Spotkanie było okazją do rozmowy o przeszłości, pracy, o tym co w życiu ważne i twórczych planach na przyszłość...

Stefan Chojnowski  - Dla środowiska nauki i kultury ziemi ciechanowskiej jest postacią szczególną. Rolnik, działacz społeczny, organizator życia kulturalnego na wsi. Swój debiut pisarski rozpoczął po przeczytaniu Pana Tadeusza  w 1946 r. na łamach „Trybuny Mazowieckiej”. Jego wiersze drukowane były  m.in.  w „Gromadzie - Rolnik Polski”, „Gazecie Rolniczej”, "Zielonym Sztandarze” i „Twórczości Ludowej”.
Autor około 300 utworów poetyckich, wśród których są pieśni, piosenki ludowe, wiersze religijne, satyryczne, sztambuchowe, ballady, fraszki i erotyki. W swoich utworach opisuje trud pracy rolnika, pejzaż wsi mazowieckiej, przemiany ekonomiczno-społeczne, nie zabrakło też  wątków historyczno-patriotycznych  i religijnych. Był  wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich konkursach poetyckich.
Za swą działalność literacką i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi;  odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Za zasługi dla województwa ciechanowskiego, Za zasługi dla kółek rolniczych.
Uhonorowany został również nagrodą im. Franciszka Rajkowskiego (1984), przyznaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, nagrodą im. Jana Pocka za ludową twórczość poetycką, ogólnopolską nagrodą im. Oskara Kolberga a w 2011 wyróżniony medalem „Pro Masovia”.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony