Ćwiczenie nosi kryptonim „ŁYDYNIA 2018”

Akcja odbywać się będzie 20 i 21 września 2018 r.

Ilustracja do artykułu syrena 2.jpg

 

Tematem ćwiczeń będzie: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu ciechanowskiego”.

W 2018 roku głównymi celami zadania jest:

  • sprawdzenie rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego powiatu w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;
  • sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań w związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów;
  • sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Ciechanowie;
  • sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów organów powiatu, gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży do przekazywania zdań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
  • sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego, Stały Dyżur Starosty Ciechanowskiego, stałe dyżury miast i gmin powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży;
  • sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zdań obronnych, w tym udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych poprzez rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony