Oceniono stan bezpieczeństwa w subregionie ciechanowskim oraz możliwości skuteczniejszych działań w tym zakresie

Konferencje zorganizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie przy współudziale Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC06366.JPG

Jednym z celów konferencji, która odbyła się 1 grudnia br. w siedzibie WORD było podsumowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie subregionu ciechanowskiego oraz zaprezentowanie działań profilaktycznych na rzecz BRD podejmowanych przez Policję we współpracy z innymi podmiotami. Konferencja była również okazją do podsumowania akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, prowadzonej w 2017 r. na terenie subregionu, w którego skład wchodzą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński.

Podczas konferencji odbyło się uroczyste przekazanie alkomatów Iblow. Osiem urządzeń do szybkiego badania stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, w Płońsku i w Żurominie. Urządzenia przekazał Sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Pan Dariusz Marek Szczygielski.

Prelegentami konferencji byli: dr Bartłomiej Panfil - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Ciechanowie, który wygłosił inInauguracyjny wykład, przedstawiciel komendantów powiatowych policji subregionu ciechanowskiego - insp. Grzegorz Grabowski - komendant powiatowy Policji w Ciechanowie, Krzysztof Knyż - pełnomocnik marszałka ds. komunikacji rowerowej, Grzegorz Goszczyński - kierownik Oddziału Wojewódzkiego ITD w Radomiu, podinsp. Sławomir Popiel - ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu oraz dyrektor WORD Ciechanów - Anna Katarzyna Gwoździk.

Uczestnikami konferencji byli m. in.: Sławomir Morawski - starosta ciechanwoski, przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Wiesława Krawczyk, Dariusz Marek Szczygielski - sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa, Rafał wOŹNOWSKI - Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, komendanci powiatowi policji wraz z naczelnikami Wydziałów Ruchu Drogowego, komendanci państwowych straży pożarnych, przedstawiciele zarządów dróg, studenci PWSZ w Ciechanowie, przedstawiciel ciechanowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciel UM w Mławie, przedstawiciel starostwa w Płońsku oraz media.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony