To pierwszy w Polsce oddział Towarzystwa

Na Walnym Zebraniu Członków (25 lipca br.) wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem został Andrzej Długołęcki

Ilustracja do artykułu e15.jpg

Siódmego czerwca br., uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Estońskiego w Warszawie, został powołany oddział terenowy stowarzyszenia w Ciechanowie. A już 25 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miało miejsce Walne Zgromadzenie członków, którzy wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli: Andrzej Długołęcki – prezes, Bogumiła Wejs – sekretarz i Grażyna Wróblewska – skarbnik. Komisję Rewizyjną tworzą: Jan Rogulski – przewodniczący, Sławomira Ciarkowska i Piotr Kwiatkowski.

Towarzystwo Polsko-Estońskie ma zasięg krajowy, a jego prezesem jest prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński – wykładowca akademicki. Zastąpił na tym stanowisku długoletniego prezesa Mieczysława Maciejaka, który w grudniu ubiegłego roku zginął w wypadku. Prezes Zieliński wziął udział w zjeździe oddziału w Ciechanowie.

Ciechanowska siedziba Towarzystwa Polsko-Estońskiego mieści się przy ul. Śląskiej, w lokalu biura Lokalnej Grupy Działania, która jest jednocześnie członkiem wspierającym najmłodszego stowarzyszenia w rejonie. Obejmuje ono zasięgiem 5 powiatów: ciechanowski, płoński, pułtuski, żuromiński i działdowski.

- Należy podkreślić, ze „ojcem chrzestnym” stowarzyszenia jest Lech Ciarkowski, który jest jednocześnie wiceprezesem Zarządu Głównego TPE - podkreśla Andrzej Długołęcki. I dodaje, że to nie koniec reprezentacji Ciechanowa w Warszawie, bo sekretarzem TPE jest ciechanowianka Danuta Drzewiecka.

Andrzej Długołęcki prezesowanie w nowym stowarzyszeniu traktuje jako wyzwanie i pracę, co wynika z jego podejścia do partnerstwa, którym zajmuje się zawodowo i społecznie od kilkunastu lat.
Zawodowo pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, społecznie w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie.

- W 2016 roku podpisaliśmy porozumienie między LGD a urzędami pracy, Wyższą Szkołą Menedżerską w Ciechanowie i przedsiębiorcami o długoletniej współpracy. Powołanie Towarzystwa Polsko-Estońskiego jest więc niejako pokłosiem tej umowy – podkreśla A. Długołęcki i zaznacza, że w Ciechanowie jest pozytywne podejście do społecznikostwa, co pokazał środowy zjazd TPE i ludzie, którzy się na nim pojawili i chcą w nim działać (przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych, samorządowcy, wolontariusze, prawnicy).

Zdaniem prezesa, po wejściu do Unii Europejskiej skierowaliśmy się na zachód, w stronę państw rozwiniętych, takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania.

- Kraje północno-wschodnie, będące z nami w Unii, jak Estonia, Łotwa i Litwa są bardzo atrakcyjne, a jednak traktowane w Europie po macoszemu. Stowarzyszenie Polska –Estonia chce skierować się w ich stronę. Na początek będzie to Estonia, ale niewykluczone, że później także Łotwa i Litwa – dodaje prezes.

Andrzej Długołęcki zapytany o plany ciechanowskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Estońskiego wymienia kilka konkretnych działań już na najbliższy czas i jeszcze więcej planowanych na przyszłość.

Jego zdaniem współpracując z Estonią możemy wiele zyskać, organizując m.in: wymianę dzieci i młodzieży, wypoczynkową wymianę rodzin, festiwale produktów lokalnych, wymianę grup zawodowych, myśli naukowo-technicznej, specjalistów z urzędów pracy, przedsiębiorców, dyrektorów firm oraz upowszechnianie wiedzy i wartości dorobku kulturowego obu narodów. Prezes Długołęcki myśli już o dalszych planach, takich jak międzynarodowe targi społeczno-gospodarcze, których celem byłoby nawiązanie kontaktów gospodarczych i biznesowych oraz partnerskich między konkretnymi okręgami krajów.

Dodajmy, iż pierwszy zjazd Towarzystwa Polsko-Estońskiego odbył się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, a jego gospodarzem i jednocześnie prowadzącym obrady był starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Współpraca polsko-estońska ma długoletnią tradycję. Przez 25 lat istniało Stowarzyszenie Polska-Estonia, a w Estonii taki sam odpowiednik. Ta organizacja została jednak wyrejestrowana.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony