Absolwenci otrzymają tytuł technika logistyka o specjalności wojskowej

Pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na nowym kierunku już w tym roku

Ilustracja do artykułu DSC01744.JPG

Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego, szkoły, wojska i dziennikarzy lokalnych mediów (KRDP, TC, Pulsu Ciechanowa, RMF Maxxx,  TV Ciechanów i portalu 06-400.pl) odbyła się 8 maja br. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Technik logistyk – specjalność wojskowa, to nowy pomysł dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018-2019 w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął decyzję o utworzeniu nowego kierunku w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów klas gimnazjalnych.

- Ministerstwo Obrony Narodowej określiło właśnie podstawy programowe kształcenia, zasady współdziałania z wojskiem oraz możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe kształcenia. Te okoliczności sprzyjały podjęciu decyzji o wprowadzeniu w tegorocznej ofercie „klasy mundurowej” – podkreślił podczas spotkania wicestarosta Andrzej Pawłowski.

Wicestarosta odpowiedzialny w powiecie ciechanowskim za edukację uzasadnił także dlaczego do utworzenia klasy wskazano Zespół Szkół nr 1. Jego zdaniem, szkoła ma sukcesy w kształceniu młodzieży, osiąga wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i zawodowych, ma dobre zaplecze i kadrę nauczycielską, a kierunek technik logistyk daje wszechstronne przygotowanie do zawodu czy też studiów wyższych, także o profilu wojskowym.

Po otwarciu nowego kierunku będziemy zabiegać o włączenie szkoły do programu pilotażowego MON, co sprzyjać będzie profesjonalizacji kształcenia. Szkoła zawarła umowy intencyjne o współpracy z 5. Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, współpracuje również z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie. Wicestarosta A. Pawłowski dodał, że zainteresowanie „armią” rośnie i powstanie „klasy mundurowej” jest to odpowiedź na oczekiwanie młodzieży.

Dyrektor szkoły Krystyna Ślubowska powiedziała, że podczas dni otwartych szkoły wielu uczniów było bardzo zainteresowanych nauką w takiej klasie. Była to młodzież nie tylko z powiatu ciechanowskiego, ale też ościennych.

Piotr Kaczmarczyk kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 1 zaznaczył, że nauka na kierunku technik logistyk będzie się odbywała w nowoczesnej, dobrze przygotowanej dla uczniów szkole. Absolwenci logistyki są poszukiwani na runku pracy. A specjalność wojskowa tylko wzmocni ich szanse.Uczniowie będą mieli dodatkowo 180 godzin (przez 3 lata) z przedmiotów o charakterze logistycznym i wojskowym.

Donata Jóźwiak – nauczycielka przedmiotów logistycznych podkreśliła, że uczniowie tej szkoły zdają egzaminy zawodowe na poziomie 90 proc., a dyplomy technika logistyka są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Obecny na konferencji ppłk Krzysztof Futyma komendant ciechanowskiego WKU wyraził zadowolenie z zamiaru utworzenia „klasy mundurowej” w szkole publicznej. Podkreślił, że logistyka jest podstawa funkcjonowania armii, a kierunek daje większe szanse na karierę w służbie wojskowej.

Wicestarosta A. Pawłowski dodał też, że zgodnie z założeniem MON, klasy o profilu wojskowym objęte zostaną programem pt: „ Jedna szkoła w każdym powiecie”. Dotychczas w naszych szkołach prowadzonych przez powiat ciechanowski takiego kierunku nie mieliśmy. Była to domena szkół niepublicznych. Jest więc dobry moment na otwarcie dobrze przygotowanego kierunku kształcenia, opartego na określonych podstawach programowych.

Kierunek oprócz wykształcenia w kierunku technik logistyk pozwoli także na:

- rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie obronności oraz kształtowanie umiejętności wojskowych uczniów
- możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przydatnych w służbach mundurowych
- ścisłą współpracę z 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej
- ćwiczenia praktyczne na terenie jednostki wojskowej
- zajęcia z samoobrony, szkolenia bojowego, zarządzania bezpieczeństwem, planowaniem i organizowaniem logistyki wojskowej, kursy i szkolenia specjalistyczne, np. pierwszej pomocy.

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do obsługi magazynów i organizacji transportu. Zdaniem dyrektor szkoły Krystyny Ślubowskiej, uczniowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w: zawodowej służbie wojskowej, terytorialnej służbie wojskowej i innych zawodach mundurowych (straży pożarnej, policji, służbie celnej), w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych, przedsiębiorstwach i firmach transportowo-przewozowych.

W konferencji w Zespole Szkół nr 1 wzięli udział:

  • wicestarosta Andrzej Pawłowski
  • dyrektor szkoły Krystyna Ślubowska
  • komendant WKU w Ciechanowie ppłk Krzysztof Futyma
  • mjr Marcin Dominiak szef wydziału rekrutacji WKU
  • Piotr Kaczmarczyk kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 1
  • Donata Jóźwiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych w ZS nr 1

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony