Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Ilustracja do artykułu informaccja-NGO.jpg

Wniosek  o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ze szczegółami ubiegania się o dofinansowanie można zapoznać się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony