Ważne informacje dla organizacji!

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu ciechanowskiego do składania ofert w ramach ogłoszonego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

Ilustracja do artykułu 0x0.png

W budżecie Powiatu Ciechanowskiego zagwarantowano środki na ten cel w łącznej kwocie 452 000,00 zł, w tym na:

  1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 180 000,00 zł
  2. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 198 000,00 zł
  3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 27 000,00 zł
  4. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 27 000,00 zł
  5. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w kwocie 20 000,00 zł.

 

 

Oferty należy złożyć do 7 lutego 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 w pokoju nr 108 I piętro bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres.

 

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz ramowy wzór umowy odnajdą Państwo tu:

https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-5.html

 

Ponadto, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań. Zgłoszenie należy złożyć do 3 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 w pokoju nr 108 I piętro bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres.

Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania tu:

https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-6.html

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony