22 sierpnia wcielenie w szeregi mazowieckich terytorialsów

W przedostatni weekend wakacji, w godzinach porannych odbędzie się powołanie kandydatów do pełnienia terytorialnej służby wojskowej w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”. Podsumowaniem będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 6 września.

Ilustracja do artykułu 200716BSY_040.jpg

Komisja przyjmująca nowych kandydatów na terytorialsów i zabezpieczająca proces powołania w najbliższą niedzielę będzie działać w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 54. Planowanych ponad 50 ochotników zostanie wcielonych, by odbyć 16-dniowe szkolenie podstawowe lub 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, jeśli wcześniej przeszli już szkolenie wojskowe. Kandydaci najbliższy czas spędzą na terenie placu ćwiczeń taktycznych Targonie oraz strzelnicy w Czarnotach . Szkolenie prowadzone będzie w systemie ciągłym. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie taktyczne integruje wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia do celów. W ostatnim dniu kandydaci do terytorialnej służby wojskową odbędą egzamin końcowy zwany pętlą taktyczną. Każdy terytorials wykona podczas tego sprawdzianu wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej, kilkukilometrowej trasie.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 6 września w Ciechanowie. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Płd.

Kolejne powołanie do 5MBOT zaplanowano na 14 listopada. Osoby, które chciałby spróbować swoich sił w Wojskach Obrony Terytorialnej już teraz powinny zgłosić się macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień by rozpocząć proces rekrutacyjny.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony