Logo Komunikacja Bez Barier

Wirtualna strzelnica w Powiecie Ciechanowskim

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie powstanie wirtualna strzelnica. Koszt całego przedsięwzięcia to 143 000,00 zł.

logo 1.jpg

 

wirtualna strzelnica.PNG

 

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom  szkół, prowadzącym działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Powiat Ciechanowski pozyskał na ten cel z Ministerstwa Obrony Narodowej środki w kwocie 114 400,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 143 000,00 zł.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony