Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

Rada Powiatu Ciechanowskiego udzieliła podczas poniedziałkowej (25 kwietnia) sesji wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok.

absolutorium.jpg

Wotum zaufania zostało udzielone na podstawie raportu o stanie Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok (jego treść dostępna jest na stronie Starostwa Powiatowego).

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok, Radni udzielili również absolutorium Zarządowi.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony