Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

W ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” Powiat Ciechanowski pozyskał grant w wysokości 459 358,58 zł, którego celem jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32.

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony