Wsparcie DPS "Kombatant" w Ciechanowie

W ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” Powiat Ciechanowski pozyskał grant w wysokości 262 605,93 zł, którego celem jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie.

FE_POWER.jpg

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony