Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać do 12 czerwca br.

Ilustracja do artykułu las.jpg

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 12 czerwca 2019 r.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.html

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony