Wybierz z nami skróconą nazwę parku!

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz zaprasza mieszkańców powiatu ciechanowskiego do wzięcia udziału w konkursie na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie.

2024-02-02-konkurs-na-nazwę-parku-www-v1.jpg

Konkurs ma charakter regionalny (powiatowy) i skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących mieszkańcami powiatu ciechanowskiego.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną skróconą nazwę parku.

Zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy )należy:

  • przesłać na adres pckisz@pckisz.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie” ;
  • dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do dnia 29.02.2024 r. (tj. do czwartku) do godz. 12:00 lub przesłać rejestrowaną przesyłkę pocztową na adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie ul. Strażacka 5; 06-400 Ciechanów z dopiskiem "Konkurs na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie” (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2024 roku.

Szczegółowe zasady określa regulamin.

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

Załącznik do Uchwały

Serdecznie zapraszamy!

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony