Wydarzenia profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom

Powiat Ciechanowski we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zorganizuje pod koniec maja i na początku czerwca dwa wydarzenia profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom

Ilustracja do artykułu integracja nie uzależnia.jpg

Profilaktyka uzależnień jest jedną z najważniejszych aktywności Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opracowuje i realizuje m. in. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od lat wspiera wszelkie wydarzenia promujące zdrowy, wolny od nałogów styl życia na terenie Województwa Mazowieckiego.
W związku z powyższym Powiat Ciechanowski we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zorganizuje dwa wydarzenia profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

      Pierwsze wydarzenie pn. „Integracja nie uzależnia” odbędzie się 23 maja 2019 r. w godzinach 1100 – 1800 w Zajeździe TUR, ul. Okrężna 35, 06-400 Niestum.  Skierowane jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ciechanowskiego. Planowana liczba uczestników to około 220 osób, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnością, jednostek organizacyjnych prowadzących statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
      Założeniem i celem powiatowego festynu informacyjno-integracyjnego są działania aktywnej integracji na rzecz propagowania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych osób z niepełnosprawnością. Pokazanie, że  aktywna integracja tej grupy społecznej nie uzależnia, a wpływa na  likwidację barier społecznych. Prawie 14% ogółu mieszkańców powiatu ciechanowskiego to osoby niepełnosprawne. Bariery w każdej sferze życia tej grupy osób stanowią czynnik wycofania ich z życia społecznego i mają bezpośredni wpływ na pojawienie się ryzyka uzależnienia od alkoholu. Działania aktywnej integracji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych ON poprzez ich zintensyfikowaną integrację społeczną będą miały pozytywny wpływ na eliminowanie tego problemu. Tym bardziej, że to środowisko jest bardziej narażone na pewne destrukcje. Powiatowy Festyn informacyjno-integracyjny dla osób niepełnosprawnych wpisuje się w komponent ważnych działań powiatowych, pokazujących,
że integracja osób niepełnosprawnych ma pozytywny wpływ na propagowanie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
a jednocześnie nie uzależnia i pokazuje ich zdrowy styl życia.


     2 czerwca 2019 r. w godzinach 1200 – 1700 na terenie Restauracji Luka Lu Food&Fun, ul. Fabryczna 11, 06-400 Ciechanów odbędzie się Profilaktyczny piknik rodzinny „zaFAScynowani trzeźwością”, który jest skierowany do dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu z terenu powiatu ciechanowskiego. Planowana liczba uczestników to około 300 osób w tym 150 dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego.
Założeniem i celem pikniku jest zachęcenie do wspólnej zabawy oraz spędzenie czasu wolnego w przyjemnej atmosferze. Głównym celem jest zwiększenie świadomości destrukcyjnego wpływu uzależnień na codzienne życie a także promowanie zabawy bez alkoholu oraz trzeźwość wśród rodzin. Chcielibyśmy, aby w tym dniu wszystkie dzieci, bez względu na status materialny ich rodziny, mogły za darmo skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji i niespodzianek, tym bardziej że jest to czas ich święta – Dzień Dziecka oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzieci otrzymają słodkie upominki w postaci paczek ze słodyczami, które dzięki życzliwości i serdeczności otrzymaliśmy od naszych darczyńców: Firmy Norco Spectra, Firmy Metaltech, sklepu Carrefour, sklepu Elbit, Zakładu Optycznego Andrzej Bayer, firmy Jawar oraz firmy Intur.
     Do współpracy zaproszone zostały służby prewencyjne, I Liceum Ogólnokształcące PUL w Ciechanowie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Biuro Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działające na terenie miasta poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
    Alkoholizm, ale także coraz częstsze problemy z narkotykami i dopalaczami to jedne z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu, narkotyków i dopalaczy wśród osób w coraz młodszym wieku, poszerzenie problematyki związanej z uzależnieniami o zagadnienie przemocy w rodzinie, chorób wywołanych alkoholem, szkód powodowanych przez osoby odurzające się, a także ogólnego przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu powoduje, że coraz więcej miejsca w edukacji powinna zajmować z jednej strony profilaktyka, z drugiej zaś pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Nasze działania maja na celu zachęcenie do wspólnej zabawy i integracji w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze, bez „parasoli piwnych” w tle.

Informacja PCPR

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony