Zakończyła się ocena projektów złożonych w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie

Z 472 wniosków, w I etapie komisja wyłoniła najciekawsze, które w najwyższym stopniu angażują społeczność lokalną, odpowiadają na potrzeby mieszkańców a forma ich realizacji jest ciekawa i oryginalna

Ilustracja do artykułu mazowsze.jpg

To już czwarta edycja konkursu w którym można uzyskać dotację do 5 tysięcy złotych. W minionych latach w konkursie zostało złożonych ponad 2,2 tyś wniosków, zrealizowano blisko 500 projektów na kwotę ponad 2,1mln. zł.

W ramach tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie na dotacje przewidzianych jest ok. 675 tyś zł w trzech ścieżkach tematycznych. W obszarze: „Inicjatywy Oddolne” i „Wsparcie grup samopomocowych” 204 wnioski z całego województwa, z czego 5 z powiatu Ciechanowskiego, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Będzie on polegał na prezentacji działań przed komisją. Wnioskodawcy będą mieli za zadanie opowiedzieć o działaniach jakie podejmą, celach jakie będą realizować oraz zaprezentować swój potencjał. Forma prezentacji jest dowolna, ale zakłada bezpośrednie uczestnictwo członków grupy.

Dodatkowo 48 projektów złożonych przez młode stowarzyszenia i fundacje otrzyma środki na swój rozwój. Z powiecie Ciechanowskim są to 2 organizacje z czego jedna z Gminy Grudusk, gdzie do tej pory nie był realizowany żaden projekt w ramach programu FIO ML - Powstaje coraz więcej małych organizacji, które z dużym zapałem i zaangażowaniem działają w środowisku lokalnym. To bardzo ważne, że dzięki programowi FIO-Mazowsze Lokalnie mogą otrzymać szansę rozwoju i wzmocnienia swojego potencjału – mówi Aleksandra Strejmer, koordynator projektu.

Program FIO Mazowsze Lokalnie skierowany jest do mieszkańców województwa Mazowieckiego, którzy inicjują działania na rzecz dobra wspólnego. Wsparcie finansowe programu ma pomóc w rozwoju i zwiększeniu zakresu działań młodych organizacji, pobudzić mieszkańców do animacji działań samopomocowych oraz zwiększenia liczby inicjatyw oddolnych. – Coraz większa liczba grup nieformalnych, które powstają i które działają, świadczy o coraz większym zaangażowaniu obywateli w życie społeczne. Chcemy wspierać takich (nie)zwykłych ludzi i pomagać im w działaniach – mówi Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europ i My.

Program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, z każdym rokiem pomysły na realizowane działania są coraz ciekawsze. Wyzwala to w społeczeństwie sporą dawkę pozytywnej energii.

Więcej informacji o programie, listę wnioskodawców którzy otrzymali dofinansowanie lub zakwalifikowali się do drugiego etapu można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony