Wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji graficznej witacza powiatu ciechanowskiego

Komisja konkursowa dokonała oceny prac konkursowych na projekt witacza powiatu ciechanowskiego.

KONKURS POWIAT WITACZ www.jpg

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Joanna Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski
  2. Andrzej Kalinowski – kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
  3. Marek Zalewski – artysta plastyk
  4. Jacek Jaśkowiec – architekt

dokonała oceny prac konkursowych i zgodnie z Regulaminem Konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. spełnienie przez pracę celu i wymogów określonych w Regulaminie Konkursu
  2. estetyka wykonania
  3. walory artystyczne pracy
  4. kreatywność

postanowiła nie wyłonić zwycięzcy, tym samym unieważnić Konkurs,

co jest zgodne z zapisem zawartym w „Postanowieniach końcowych”  pkt 4. Regulaminu Konkursu.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony