Przed nami większy ruch na drogach

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba policjantów ruchu drogowego

Ilustracja do artykułu policjantka.jpg

Wzmożone działania związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i płynności w ruchu drogowym podczas ostatniego weekendu wakacji. To wszystko w ramach ogólnopolskich działań "Bezpieczny weekend". Dodatkowo w niedzielę, 3 września drogówka przeprowadzi działania "prędkość".

W najbliższy, ostatni wakacyjny weekend, należy spodziewać się zdecydowanie większego niż zwykle natężenia ruchu. Na drogach będzie większe nasilenie zbiorowych przewozów dzieci i młodzieży autokarami oraz wzmożone natężenie ruchu na drogach wyjazdowych i dojazdowych do i z miejscowości wypoczynkowych oraz dużych miast.

W całej Polsce nad bezpieczeństwem na drogach czuwać będą policjanci ruchu drogowego. Podczas tego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Ponadto 3 września policjanci w całym kraju przeprowadzą działania "prędkość", w ramach której prowadzone będą wzmożone kontrole prędkości zarówno statycznie jak i dynamicznie również przy użyciu radiowozów nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 czerwca br., niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydawanych przez policjanta poleceń, stanowi przestępstwo zagrożone karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Podczas ogólnopolskich działań "Bezpieczny weekend" trwających od piątku do niedzieli tj. od 1 do 3 września br. oprócz kontroli prędkości, policjanci pełniący służbę zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących oraz sposób przewożenia pasażerów w pojazdach, szczególnie dzieci. Funkcjonariusze będą również sprawdzać stan techniczny pojazdów.

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zorganizowane i przeprowadzone działania Policji nie zapewnią każdemu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych, w tym od naszej kultury jazdy, stanu psychofizycznego kierowcy, prędkości, zachowania ostrożności oraz stosowania zasady ograniczonego zaufania na drodze.

Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny pojazdu i wyposażenie, zaplanujmy trasę podróży uwzględniając warunki atmosferyczne. Zapewnijmy sobie dużo czasu na podróż, gdyż nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze. Po dwóch, trzech godzinach jazdy róbmy przerwy w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu.

Na podstawie inf. Komendy Głównej Policji

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony