Logo Komunikacja Bez Barier

Przed nami większy ruch na drogach

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba policjantów ruchu drogowego

Ilustracja do artykułu policjantka.jpg

Wzmożone działania związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i płynności w ruchu drogowym podczas ostatniego weekendu wakacji. To wszystko w ramach ogólnopolskich działań "Bezpieczny weekend". Dodatkowo w niedzielę, 3 września drogówka przeprowadzi działania "prędkość".

W najbliższy, ostatni wakacyjny weekend, należy spodziewać się zdecydowanie większego niż zwykle natężenia ruchu. Na drogach będzie większe nasilenie zbiorowych przewozów dzieci i młodzieży autokarami oraz wzmożone natężenie ruchu na drogach wyjazdowych i dojazdowych do i z miejscowości wypoczynkowych oraz dużych miast.

W całej Polsce nad bezpieczeństwem na drogach czuwać będą policjanci ruchu drogowego. Podczas tego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Ponadto 3 września policjanci w całym kraju przeprowadzą działania "prędkość", w ramach której prowadzone będą wzmożone kontrole prędkości zarówno statycznie jak i dynamicznie również przy użyciu radiowozów nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 czerwca br., niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydawanych przez policjanta poleceń, stanowi przestępstwo zagrożone karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Podczas ogólnopolskich działań "Bezpieczny weekend" trwających od piątku do niedzieli tj. od 1 do 3 września br. oprócz kontroli prędkości, policjanci pełniący służbę zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących oraz sposób przewożenia pasażerów w pojazdach, szczególnie dzieci. Funkcjonariusze będą również sprawdzać stan techniczny pojazdów.

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zorganizowane i przeprowadzone działania Policji nie zapewnią każdemu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych, w tym od naszej kultury jazdy, stanu psychofizycznego kierowcy, prędkości, zachowania ostrożności oraz stosowania zasady ograniczonego zaufania na drodze.

Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny pojazdu i wyposażenie, zaplanujmy trasę podróży uwzględniając warunki atmosferyczne. Zapewnijmy sobie dużo czasu na podróż, gdyż nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze. Po dwóch, trzech godzinach jazdy róbmy przerwy w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu.

Na podstawie inf. Komendy Głównej Policji

BTW

Powrót na początek strony