Logo Komunikacja Bez Barier

XIII edycja konkursu "Innowator Mazowsza"

Rozpoczęła się XIII edycja konkursu Innowator Mazowsza, której Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Wykonawcą Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet. Nabór wniosków trwa do 07.09.2021 r. W konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Więcej o konkursie na stronie https://innowatormazowsza2021.pl/.

Grafika Innowator Mazowsza.png

Innowacyjne Firmy i Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza. Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.

Zasady konkursu:

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.

Nabór wniosków trwa do 7.09.2021 r.

Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.
Kategoria „Innowacyjna Firma” - dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej.
Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” - skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy to zarówno innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod: innowatormazowsza2021.pl

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw, służących rozwojowi innowacji, będących przestrzenią do kształcenia i nagradzania najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i naukowców. Wykonawcą XIII edycji jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która działa na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony