Jednym z punktów wydarzenia była promocja 20. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”

Z jesiennym złotem i z kilkoma jubileuszami

Ilustracja do artykułu DSC_0152 (Copy).jpg

Tegoroczna, już 23. z kolei Ciechanowska Jesień Poezji trwała dwa dni (10-11 października 2018), przy pięknej złotej pogodzie i świętowaniu kilku jubileuszy. Była jak zwykle bogata artystycznie i przybliżyła kolejną zapomnianą literacką sylwetkę z regionu – tym razem okresu międzywojennego - Bronisławę Włodkównę. Uczestniczyło w niej blisko 50 poetów, nie tylko z regionu, ale z różnych zakątków Polski oraz z Francji i Litwy.

Poeci, przyjezdni i z regionu, odbyli najpierw spotkania autorskie we wszystkich szkołach podstawowych i średnich Ciechanowa, Gumowa i Gołotczyzny. Młodsi adepci literatury mogli w tym czasie w Kawiarni Artystycznej skorzystać z warsztatów literackich, które prowadziła Marta Berowska – znana literatka z Warszawy.

Jak zawsze podczas pierwszego dnia Jesieni Poezji swoją premierę miał nowy, tym razem jubileuszowy, 20. numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Ten ukazujący się od 20 lat pod redakcją dr. Teresy Kaczorowskiej periodyk, wydawany nakładem Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w PCKiSZ w Ciechanowie, nosi w tym roku tytuł „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”. Pismo poświęcono bowiem w dużej części urodzonej we wsi Nużewko pod Ciechanowem zapomnianej autorce wielu książek (głównie dla młodzieży) i nauczycielce, której książki w odrodzonej Polsce cieszyły się dużym powodzeniem. Zeszyt uczynił to głównie poprzez obszerny tekst Barbary Bielastej, ponadto opublikowano dwa opowiadania Bronisławy Włodkówny, doskonale oddające klimat odradzającej się przed 100 laty niepodległej Polski. Sylwetkę pisarki przybliżono też podczas uroczystej promocji periodyku w Kawiarni Artystycznej, gdzie Barbara Bielasta wygłosiła o niej prelekcję. Na prezentację jubileuszowego numeru przybył cały zespół redakcyjny i wielu jego autorów, a także poseł Robert Kołakowski (grafik „CZL”) oraz wicestarosta Andrzej Pawłowski (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wspiera druk pisma).

Potem, też pierwszego dnia Jesieni, literaci uczestniczyli w Kawiarni Artystycznej w pięknej Nocy Poetów. Prezentację poezji autorów przeplatano utworami Edwarda Stachury w wykonaniu dwóch warszawskich bardów: Sławomira Zygmunta i Krzysztofa Domańskiego (koncert „Biała lokomotywa”).

Czwartek (11 października 2018) był jak zwykle dniem opinogórskim. Zwiedzano Muzeum Romantyzmu, oddano hołd Zygmuntowi Krasińskiemu (w kryptach kościoła) i kustoszowi Januszowi Królikowi (na cmentarzu). Jak zwykle w południe zaplanowano Spotkanie z Literaturą w Opinogórze, już XX z kolei (drugi jubileusz), tym razem z prezesem Polskieggo PEN Clubu dr. Adamem Pomorskim oraz rozstrzygnięto XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Opina” (trzeci jubileusz tej Jesieni Poezji). Nagrodzone w ciągu ostatnich 10 lat utwory konkursu zostały wydrukowane w almanachu „Laur Opina”, zaś XXX Konkursu „O Laur Opina” – na łamach „Jednodniówki poetyckiej”.

Wspaniały koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz młodych utalentowanych pianistów: Michała Kwiatkowskiego i Piotra Żandarskiego /PSM II st. w Mławie II w Mławie filia w Ciechanowie z klasy fortepianu Tatiany Fedorczuk Eichler, zakończył 23. edycję Jesieni Poezji.

Była to Jesień Poezji pod każdym względem niezwykła. Piękni ludzi, piękne miejsca, bogate dziedzictwo kulturowe Ziemi Ciechanowskiej i wysoki poziom organizacyjny stawiają w czołówce krajowej ten literacki festiwal – powiedział poeta i wydawca Miłosz Manasterski z Warszawy.

W XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyli również inni literaci z różnych stron Polski i zagranicy, jak Irena Duchowska (Litwa), Mirosława Niewińska (Francja), Paweł Kuszczyński (Poznań), Marta Berowska (Warszawa), Grażyna Kilanowicz-Borecka (Warszawa), Maria Jolanta Kowalska (Bydgoszcz), Teresa Radziewicz (Białystok), Janusz Termer (Warszawa), Juliusz Erazm Bolek (Warszawa), Andrzej Rola-Stężycki (Różanna, Ziemia Grójecka), Dorota Ryst (Warszawa, przewodnicząca jury XXX Konkursu „O Laur Opina”), a także poeci z regionu: z Ciechanowa, Płońska, Mławy, Przasnysza. Organizatorami byli: Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Ciechanowie.

*** Bronisława Włodkówna (urodziła się 19 sierpnia 1882 r. we wsi Nużewko, pow. ciechanowski – zmarła 4 września 1950 r. w Olsztynie). Jej rodzice Józef i Zofia Włodkowie mieli własny majątek w Nużewku. Po jego sprzedaży objęli w dzierżawę od ordynacji Krasińskich majątek w Lekowie. Bronisława uczyła się najpierw w domu w Lekowie, a potem na pensji w Warszawie. Przed I wojną światową nauczała dzieci j. francuskiego na dworach szlacheckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracowała w konsulacie odrodzonej RP w Monachium. W 1922 r. zamieszkała w Warszawie i poświęciła się twórczości literackiej dla młodzieży, prowadząc ożywione życie literackie.

Autorka wielu książek, głównie dla młodzieży, m.in. Orlińscy (1911), Julcia (1912), Stracone szczęście (1913), Proste dzieje (1913), Na własnym zagonie (1914), Opowiadania (1917). Najbardziej płodny jej okres twórczości przypada na lata Polski międzywojennej, kiedy ukazały się: W obłokach (1919, 1925), Zbratani (1920), Bonar piękny i Bonar garbaty (1921), Cierpienie i radość (1927), Księżniczka Wanita (1928,1936), Dzielne rodzeństwo (1930), Przeciw złej doli: Opowiadania dla młodzieży (1923), Tajemnica pana Kosty (1938).

Po wybuchu II wojny światowej Bronisława Włodkówna tułała się po różnych domach i majątkach (kuzynów i przyjaciół, aby uniknąć deportacji). Od 1 listopada 1946 r. podjęła pracę w tworzącej się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zmarła nagle w wyniku wylewu krwi do mózgu.

Wspominana jest jako osoba bardzo kulturalna, oczytana, znająca języki obce, również towarzyska, z dużym poczuciem humoru. Jej książki w odrodzonej Polsce cieszyły się dużym powodzeniem.

Protokół XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”.

Na konkurs napłynęło 141 zestawów, do konkursu zakwalifikowano 138 zestawów, 3 zestawy wpłynęły po terminie.

Jury powołane przez organizatorów Konkursu w składzie:

Dorota Ryst – przewodnicząca

Krzysztof Martwicki - członek

Stanisław Kęsik - członek

Andrzej Liszewski - sekretarz,

po zapoznaniu się ze 138 zestawami wierszy nadesłanymi na Konkurs; Jury postanowiło w dniu 18 września 2018 roku przyznać następujące nagrody i wyróżnienia dla autorów wierszy opatrzonych godłami. W dniu 19 września 2018 roku dokonano komisyjnego otwarcia kopert z danymi o autorach i okazało się, że:

- Wyróżnieniem drukiem został nagrodzony Piotr Macierzyński - godło „Saturator” za wiersz „w dzieciństwie”- (Łódź)

- Nagrodę specjalną za wiersz o tematyce opinogórskiej otrzymała Sara Ratajczak – godło "Tamta", wiersz "Zygmunt do Delfiny" (Włoszakowice).

- Nagrodę specjalną za wiersz o tematyce ciechanowskiej otrzymała Martyna Katarzyna Kinicka – godło "Marty" za wiersz "07 czerwiec 2017, Ciechanów" (Ciechanów).

- Trzy równorzędne wyróżnienia za zestawy wierszy otrzymali:

- Anna Piliszewska – godło "Przemiany" (Wieliczka),

- Karol Graczyk – godło "Stary dywan" (Toruń)

- Marcin Podlaski – godło "pauvreleliam" (Aleksandrów Kujawski).

- III nagrodę otrzymał Rafał Baron – godło "Megamax" (Gdańsk),

- II nagrodę otrzymał Jerzy Fryckowski godło „Uriach" (Dębnica Kaszubska);

- I nagrodę otrzymała Ewa Włodarska, godło „Warkocz Bereniki” (Kraków).

Jury podkreśliło wysoki i wyrównany poziom nadesłanych wierszy.

Nagrody ufundowali i organizację imprezy wsparli:

- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

- Urząd Miasta Ciechanów

- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

- Związek Literatów na Mazowszu

- Zakład Poligraficzny ARJADNA Print w Ciechanowie.

 

BTW, PCKiSz

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony