Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia programu współpracy na 2019 rok

Ilustracja do artykułu logo_info_2013.jpg

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html.

Szczegółowe  informacje w załączonym komunikacie oraz na stronie  internetowej www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Program współpracy” - Konsultacje programu na rok 2019.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony