To XXIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Najważniejszym punktem obrad będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2016 rok i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu DSC09606.JPG

Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu V kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej powiatu ciechanowskiego za 2016 rok (DRUK Nr 1) .
8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 (DRUK Nr 2).
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2016 rok – podjęcie uchwały (DRUK Nr 3).
10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – podjęcie uchwały (DRUK Nr 4).

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (DRUK Nr 5),
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok (DRUK Nr 6).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony